De nye regionene

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. En av disse nye regionene vil bli Viken - der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Dette blir de nye regionene

 • Telemark og Vestfold går sammen i én region
 • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region
 • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder
 • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag
 • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet
 • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet
 • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag
 • De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag
 • Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

  Regjeringens side om regionreform og kommunereform