Offentlig innsyn i Østfold fylkeskommune

I Østfold fylkeskommune ønsker vi å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Postliste

Her finner du fylkeskommunens postliste

Politiske saksdokumenter og protokoller

Her finner du politisk møteplan med saksdokumenter, vedtak og protokoller

Be om innsyn

Du kan be om innsyn i dokumenter eller sakene du ønsker ved å kontakte Dokumentsenteret på epost postmottak@ostfoldfk.no, telefon 69 11 71 17 eller via funksjonen "Bestill innsyn via skjema" i postlisten.

Postlisten legges vanligvis ut to dager etter postregistrering, og ligger ute i tre månedene. Er du interessert i postlister eldre enn dette, så ta kontakt med Dokumentsenteret.

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten blir ikke elevmapper og personalmapper en del av den offentlige postlisten. For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene kontakt Dokumentsenteret.

Innsyn i tannhelsejournalen din

Les mer om hvordan du ber om innsyn i tannhelsejournalen din

 

Web-TV

Du kan se møtene i fylkestinget direkte på web-TV.

Her kan du også se opptak fra tidligere møter.

Alle kan be om innsyn

Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis internettilgang til postjournalene. Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Publikum har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel. I Østfold fylkeskommune praktiserer vi såkalt "meroffentlighet". Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument, eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres.