Politisk ledelse

ole_haabeth_ap - Klikk for stort bilde Fylkesordfører: Ole Haabeth (Ap)

Født: 1950
Bosted: Fredrikstad

Fylkesordføreren er den fremste blant fylkestingets medlemmer og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i fylkestinget. 

Flere bilder av Ole Haabeth.

Mer om Ole Haabeth

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bilde Fylkesvaraordfører: Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Født: 1966
Bosted: Moss

Fylkesvaraordføreren er fylkesordførerens stedfortreder og den som leder og representerer fylkestinget i fylkesordførerens fravær. 

Flere bilder av Siv Henriette Jacobsen.

 

andreas_lervik_ap - Klikk for stort bilde Leder av Næring og kulturkomiteen: Andreas Lervik (Ap)

Født: 1969
Bosted: Sarpsborg

Andreas Lervik har politisk ansvar for saker knyttet til næring, landbruk, FOU, høyere utdanning, friluftsliv, artsforvaltning, vannforvaltning, energi, kultur og museumsforvaltning.

Flere bilder av Andreas Lervik.

 

elin_johanne_tvete_sp - Klikk for stort bilde Leder av Opplæringskomiteen: Elin Tvete (Sp)

Født: 1976
Bosted: Fredrikstad

Elin Tvete har politisk ansvar for saker knyttet til utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker).

Flere bilder av Elin Tvete.

 

olav_ingebjørn_moe2 - Klikk for stort bilde Leder av Samferdselskomiteen: Olav Moe (KrF)

Født: 1968
Bosted: Råde

Olav Moe har politisk ansvar for saker knyttet til samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og klima. 

Flere bilder av Olav Moe

 

Gruppeledere i fylkestinget

 

andreas_lervik_ap - Klikk for stort bilde

Arbeiderpartiet:
Andreas Lervik

 

Medlemmer og varamedlemmer i Arbeiderpartiets
fylkestingsgruppe

simen_nord_h - Klikk for stort bilde

Høyre:
Simen Nord

 

Medlemmer og  varamedlemmer i Høyres fylkestingsgruppe

håvard_jensen_frp - Klikk for stort bilde

Fremskrittspartiet:
Håvard Jensen

 

Medlemmer i Fremskrittspartiets 
fylkestingsgruppe

johan_edvard_grimstad_sp - Klikk for stort bilde

Senterpartiet:
Johan Edvard Grimstad

 

Medlemmer og varamedlemmer i Senterpartiets fylkestingsgruppe

olav_ingebjørn_moe2 - Klikk for stort bilde

Kristelig Folkeparti:
Olav Moe

 

Medlemmer og varamedlemmer i Kristelig Folkepartis
fylkestingsgruppe

erik_skauen_mdg - Klikk for stort bilde

Miljøpartiet De Grønne:
Erik Skauen

 

Medlemmer og varamedlemmer i Miljøpartiet De Grønnes 
fylkestingsgruppe

may_elisabeth_hansen_sv - Klikk for stort bilde

Sosialistisk Venstreparti:
May Elisabeth Hansen

 

Medlemmer og varamedlemmer i Sosialistisk Venstrepartis
fylkestingsgruppe

amelia_aune_v - Klikk for stort bilde

Venstre:
Amelia Kristine Aune

 

Medlemmer og varamedlemmer i Venstres fylkestingsgruppe

 

Lagre