Fakta om Østfold

Østfold er en av Norges 19 fylker. En fylkeskommune er forvaltningsorganet som ligger mellom kommune og stat. Vi er Norges 6. mest folkerike fylke med hele 293.000 innbyggere – som utgjør 5,5 prosent av landets befolkning.

Vi grenser mot Sverige i øst og mot Akershus fylke i vest/nord. 

Svinesundsbroene - Klikk for stort bilde Halden Turist

Målt i areal er vi et av de minste fylkene med våre 4182,25 km². Fylket er 80 kilometer bredt og 100 kilometer langt. Dette gjør at Østfold er et svært kompakt fylke med korte avstander – både innad i fylket, men også til Oslo og Sverige. 75,64 kvadratkilometer av arealet er byer og tettbebygde strøk.

Gjennom Østfold renner Glomma, Norges lengste elv. Den ender i havet ved Fredrikstad og Hvaler.

Navnet Østfold er dannet av Fold(in), det gamle navnet på Oslofjorden, og henspiller på beliggenheten øst for denne. Det gamle navnet på fylket var Smaalenenes Amt. Navnet Østfold ble innført av Stortinget i 1919.

Fylkeskommunen har sitt sete i Sarpsborg.
Fylkesmannen har sitt sete i Moss.

Mer om Østfold

Byer og kommuner

Østfold består av 18 kommuner*. Vi har seks byer – flere av dem blant Norges største. Her rangert etter antall innbyggere:

  • Fredrikstad
  • Sarpsborg
  • Moss
  • Halden
  • Askim
  • Mysen

Her er kommunene i Østfold

Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Kommunesammenslåinger:

Fra 2020 vil følgende kommuner slå seg sammen:

Østfold: Størst, minst og en liten topp

Lengste elv Glomma
Største innsjø Vansjø, 36,94 km²
Dypeste innsjø Femsjøen, 20 middeldyp, Største dyp 50 m
Høyeste fjell Slavasshøgda, 336 m.o.h.
Største øy Kirkeøy, 29,6 km²
Største by Fredrikstad
Største kommune (folketall) Fredrikstad, 81 139 (1.4.2018)
Største kommune (areal) Halden, 642,34,km²
Minste kommune (folketall) Rømskog, 684
Minste kommune (areal) Moss 63,49 km²