Vaktmester

Frederik II videregående skole har ledig stilling som vaktmester.

Arbeidssted

Frederik II videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Skolen søker en vaktmester som skal ha ansvaret for serviceoppgaver og mindre oppgaver knyttet til vedlikehold. 
Herunder:

• Drift og vedlikehold av utearealer
• Forebyggende brannvernarbeid etter gjeldende planer
• Kontaktperson mot eiendom og sentral driftsavdeling
• Kontakt med leverandører
• Løpende vedlikehold av skolens inventar og utstyr

Skolen søker en person med god serviceinnstilling og som ikke er redd for å ta i et tak. Det er viktig med gode kommunikasjonsevner og evne til å se og løse de oppgaver som oppstår i hverdagen.

Det er ønskelig med fagbrev innen bygningstekniske fag og generell kjennskap til HMS, IT og brannvern. 

Det er ønskelig at personen som tilsettes på sikt kan bidra og delta i overgangen til ny videregående skole.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Politiattest vil bli etterspurt hos de som tilbys stilling.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, knyttet opp mot riktig ID nummer på stilingen du søker.

For nærmere informasjon kontakt økonomi- og personalleder Anne S. Peersen,
tlf. 69 366547/477 53 940.

Søknadsfrist

27.februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2455

Om virksomheten

Se skolens hjemmeside: https://frederikii.vgs.no/

 

Kontakt

Anne Siren Peersen
E-post
Telefon 69 36 65 47
Mobil 477 53 940