Undervisningsvikariat i engelsk

Borg videregående skole har ledig et 80% undervisningsvikariat i engelsk med varighet til og med 31. juli 2019.

Arbeidssted

Borg videregående skole.

Type ansettelse

80% vikariat i engelsk, ut skoleåret 18/19.

Mer om stillingen

Du som søker må ha undervisningskompetanse i engelsk. Du må ha gode samarbeidsevner, kunne kommunisere godt, være strukturert og engasjert. Du må være opptatt av likeverdighet og inkludering og av å bidra til et godt læringsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til utdanningsleder Trine Magnussen, tlf. 402 91 950.

Snarlig tiltredelse.

Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK.

Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Kopi av attester og vitnemål sendes: Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes «søknad på stilling”. Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. 

Søknadsfrist

28.januar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2439

Om virksomheten

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 600 elevplasser og ca. 150 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid.

Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no

Kontakt

Trine Magnussen
E-post
Telefon 69 97 31 85
Mobil 402 91 950