Undervisningsstillinger

Kirkeparken videregående skole har ledige undervisningsstillinger   i  fransk, historie og norsk ca. 280 %, av dette er 180% faste stillinger og ca. 100% vikariater. 

Arbeidssted

Kirkeparken videregående skole

Type ansettelse

180 % faste stillinger og 100 % vikariater

Mer om stillingen

Kirkeparken videregående skole har ledige undervisningsstillinger   i  fransk, historie og norsk ca. 280 %, av dette er 180% faste stillinger og ca. 100% vikariater. 

Det er en fordel med undervisningskompetanse i flere av fagene.

Vi ber om at det i søknadene kommer tydelig fram hvilke fag dere søker på

Kvalifikasjonskrav:

  • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning
  • God relasjonskompetanse
  • God vurderingskompetanse
  • God IKT-ped.kompetanse

Erfaring fra videregående skole er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:
Fagleder Joachim Wold          tlf. 69 20 28 29/938 82 112

Fagleder Anne K Bratland      tlf. 69 20 28 32/915 85 617

 

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Søknad må merkes med ID

Søknadsfrist:  22.4.2019

Kopi av attester og vitnemål sendes til:

Kirkeparken videregående skole, Postboks 113, 1501 Moss 

Søknadsfrist

22. april 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2523

Om virksomheten

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparken kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se http://www.kirkeparken.vgs.no

Kontakt

Joachim Wold
E-post
Telefon 69 20 28 29
Anne Kjærnes Bratland
E-post
Telefon 69 20 28 32