Undervisningsstillinger

Kirkeparken videregående skole har ledig undervisningstillinger i Idrett- og kroppsøvingsfagene ca 160%, av dette er 100% vikariat til 31.12.2019.

Arbeidssted

Kirkeparken videregående skole

Type ansettelse

160%, av dette er 100% vikariat til 31.12.2019.

Mer om stillingen

Kirkeparken videregående skole har ledig undervisningstillinger i Idrett- og kroppsøvingsfagene ca 160%, av dette er 100% vikariat til 31.12.2019.

Kvalifikasjonskrav:

  • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning
  • God relasjonskompetanse
  • God vurderingskompetanse
  • God IKT-ped.kompetanse

Erfaring fra videregående skole er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:
Fagleder Idrett og kroppsøving Linda Kleppe           tlf. 69 20 28 99/959 08 671

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Søknad må merkes med ID

Søknadsfrist:  22.4.2019

Kopi av attester og vitnemål sendes til:

Kirkeparken videregående skole, Postboks 113, 1501 Moss 

Søknadsfrist

22. april 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2521

Om virksomheten

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparken kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se http://www.kirkeparken.vgs.no

Kontakt

Linda Kleppe
E-post
Telefon 69 20 28 99
Mobil 959 08 671