Undervisningsstillinger innen kreative fag

Glemmen videregående skole har ledige undervisningsstillinger innen kreative fag. Stilling 1 og 2: Medier og kommunikasjon og Medieproduksjon.

Arbeidssted

Glemmen videregående skole.

Type ansettelse

Inntil 100 % fast stilling
Inntil 60 % midlertidig stilling (vikariat)

Mer om stillingen

Glemmen videregående skole søker utviklingsorienterte og faglig oppdaterte lærere innen våre kreative utdanningsområder: Vi søker motiverende, tydelig og samarbeidsorientert lærere som er opptatt av å videreutvikle egen pedagogisk praksis med elevene i fokus. Glemmen vgs er inne i et stort felles pedagogisk utviklingsarbeid der tradisjonelle strukturer utfordres. Har du lyst til å være ved en skole i utvikling, er dette skolen for deg.

Stillingene innebærer undervisning innenfor fagområdet og det forutsettes at søkere har undervisningskompetanse. Vi ber om at det i søknadene kommer tydelig fram hvilken stilling du søker.

Arbeidsoppgaver 100% fast stilling ID 2554

 • Lede læringsarbeid innen lydproduksjon, lydteknikk og lyddesign
 • Lede kreative prosesser, storytelling og medieproduksjoner
 • Lede prosjekter i samarbeid med interne og eksterne oppdragsgivere
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Kontaktlærerfunksjon kan være aktuelt
 • Fagsamarbeid og utvikling av kreativ avdeling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen fagfeltet
 • Du behersker profesjonelle redigeringsverktøy innenfor lyd, tekst og bilde
 • Du har erfaring fra arbeid med lyd- og medieproduksjoner
 • Gjerne oppdatert og godt nettverk i bransjen
 • Godkjent undervisningskompetanse eller forpliktelse til å tilegne seg dette innen tre år
 • Oppdatert fagkompetanse og personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver 60% vikariat ID 2555

 • Lede læringsarbeid innen journalistikk, tekst-, tjeneste- og informasjonsdesign og innholdsproduksjon
 • Lede kreative prosesser, storytelling og medieproduksjoner
 • Lede prosjekter i samarbeid med interne og eksterne oppdragsgivere
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Kontaktlærerfunksjon kan være aktuelt
 • Fagsamarbeid og utvikling av kreativ avdeling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen fagfeltet
 • Du har gode språklige ferdigheter, digital fortellerteknikk, ønskelig med journalistisk erfaring
 • Du må beherske InDesign, Photoshop og Illustrator og andre relevante digitale programmer
 • Det er ønskelig med erfaring fra medieproduksjoner
 • Gjerne oppdatert og godt nettverk i bransjen
 • Godkjent undervisningskompetanse eller forpliktelse til å tilegne seg dette innen tre år
 • Oppdatert fagkompetanse og personlig egnethet vil bli vektlagt

Felles for stillingene: Personlige egenskaper

 • Du holder deg faglig oppdatert og er engasjert i hva som skjer fremover
 • Du ser muligheter i alle, er ambisiøs på elevenes vegne og er en tydelig leder i klasserommet
 • Du liker et høyt arbeidstempo og er en drivkraft i prosjekter
 • Du tenker helhetlig, planlegger godt og kan improvisere
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til faglig utvikling i avdelingen
 • Du ser muligheter på tvers av fagområder.

Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer, engasjerte elever og et godt læringsmiljø og spennende arbeidsoppgaver ved en skole i utvikling. Ved Glemmen vgs vil du være en del av en engasjert avdeling, med et godt fagsamarbeid og gode kollegaer. Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn.
Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Ann Hilsen Nilsen, mobil: 90097392 eller fagleder Tor Martinsen, mobil 99505847.

Søknadsfrist

2.juni 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2554 fast stilling og 2555 vikariat

Om virksomheten

Glemmen videregående skole er en kombinert skole med 7 utdanningsprogram. Vi har i ca. 1350 elever og 250 årsverk. Skolen har et stabilt personale med høy kompetanse. Skolens mangfoldige sammensetning gjør at den har sterke forankringer i regionen og næringslivet. Vi er kontinuerlig opptatt av å utvikle et læringsfellesskap som bygger på verdiene lagånd, trivsel, respekt, trygghet og glede. Vi strekker oss langt for å hele tiden å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og å skape et virkelighetsnært, helhetlig og innovativt opplæringstilbud for elevene.

For mer informasjon om skolen se: www.glemmen.vgs.no / www.facebook.com/glemmenvgs

Kontakt

Ann Hilde Nilsen
E-post
Telefon 69 95 56 03
Mobil 900 97 392
Tor Martinsen
E-post
Telefon 69 95 57 21
Mobil 995 05 847