Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag

På Greåker videregående skole er det fra 01.01.2020 ledig inntil 80 % fast stilling innen programfag på utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. I tillegg er det et ledig vikariat på inntil 100 % fra 01.02.og ut skoleåret.

Arbeidssted

Greåker videregående skole.

Type ansettelse

80 % fast stilling og 100% vikariat.

Mer om stillingen

Krav til kompetanse:
Den som tilsettes må ha formell undervisningskompetanse inklusive fullført pedagogisk utdannelse.

I tillegg stilles det følgende krav :

  • Setter elevenes læring og resultater i sentrum
  • Er en tydelig og god klasseleder
  • Ønsker å kunne jobbe på tvers av faggrenser
  • Er rause og har et positivt menneskesyn
  • Har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

  • Et arbeidsmiljø og en skolekultur som vektlegger samarbeid og utvikling, og som står samlet bak visjonen «Glede i læring».
  • Satsing på medarbeiderskap og delingskultur.
  • Gode treningskvaliteter.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk.

Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Nærmere informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til utdanningsleder Hilde Karine Refne Holme Mathisen, mobil 97096047, eller 69102000.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist

22.september 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2616

Om virksomheten

Greåker videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune, fra 01.01.2020 i Viken fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1200 elever og 180 medarbeidere.

Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama med musikk, Helse og oppvekst, Bygg- og anleggsteknikk, voksenopplæring og kombinasjonsklasser. Skolen er fokusskole for minoritetsspråklige og knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Vår visjon er glede i læring. Visjonen og verdiene engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot skal være tydelig og synlig i all samhandling i skolehverdagen. Vår pedagogiske plattform fremmer elevaktiv læring og erfaringsdeling. Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og endringsvilje. Vi sier ja når vi kan og nei bare når vi må. På Greåker har vi helhetlig menneske- og læringssyn med vekt på likeverd og mangfold. Vi jobber for at læring og utvikling skjer gjennom relasjonelt samspill og tilhørighet i felleskapet, der alle føler seg trygge, inkludert, anerkjent og verdsatt.

For mer informasjon om skolen: www.greaker.vgs.no

Kontakt

Hilde Karine Refne Holme Mathisen
E-post
Telefon 69 10 20 23
Mobil 970 96 047