Undervisningsstillinger i programområdet helse og oppvekstfag

Glemmen videregående skole søker undervisningsstillinger innen programområdet helse og oppvekstfag. Stillingene vil være knyttet opp mot undervisning både på VG1, VG2 og voksenopplæringen.

Arbeidssted

Glemmen videregående skole

Type ansettelse

Inntil 150 % stilling

Mer om stillingen

Fast ansettelse i inntil 150 % stilling innen programområdet helse og oppvekstfag

Stillingene vil være knyttet opp mot undervisning både på VG1, VG2 og voksenopplæringen. Vi ønsker oss personer som er flinke til å aktivisere elevene i sin egen læring, er utviklingsorienterte og har kjennskap til gjeldende læreplaner.

Vedkommende må trives med å tenke nytt rundt pedagogikk og metodikk med tanke på fremtidens krav både til utdanning og arbeidsliv. Personlig egnethet vektlegges.

  • Undervisningskompetanse innenfor helse- og oppvekstfagene.
  • God digital kompetanse
  • Gode samarbeidsevner

Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.
Tiltredelse snarest.
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Opplysninger om stillingen ved henvendelse til: utdanningsleder Christiane Skahjem mobil 47333218 / fagleder Geir Herikstad mobil 92208830.
Søknadsfrist: 24. februar 2019
Om skolen:
Les mer om Glemmen videregående skole på våre hjemmesider:
www.glemmen.vgs.no
www.facebook.com/glemmenvgs

Søknad sendes elektronisk på standardisert søknadsskjema - elektroniske søknadsskjema ID 2253
 

Søknadsfrist

24. februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2453

Om virksomheten

Glemmen videregående skole er en kombinert skole med 7 utdanningsprogram. Vi har i dag ca. 1400 elever og 250 årsverk. Skolen har et stabilt personale med høy kompetanse. Skolens mangfoldige sammensetning gjør at den har sterke forankringer i regionen og næringslivet. Vi er kontinuerlig opptatt av å utvikle et læringsfellesskap som bygger på verdiene trygghet, trivsel, lagånd, respekt og glede. Vi strekker oss hele tiden mot å utvikle gode, faglige læringsarenaer hvor tydelig ledelse, godt klassemiljø og kollegasamarbeid er en forutsetning.
For mer informasjon om skolen se: www.glemmen.vgs.no/ www.facebook.com/glemmenvgs

Kontakt

Christiane Sofie Skahjem
E-post
Telefon 69 95 56 18
Mobil 473 33 218
Geir Herikstad
E-post
Telefon 69 95 57 71
Mobil 922 08 830