Undervisningsstillinger - forsterket avdeling

Frederik II videregående skole søker inntil to lærere i den forsterkede avdelingen.

Arbeidssted

Frederik II videregående skole.

Type ansettelse

200%, inntil to lærere i 100% fast stilling.

Mer om stillingen

I den forsterkede avdelingen ved skolen har vi behov for å ansette inntil to lærere. Vi søker lærere med spesialpedagogikk som har undervisningskompetanse i et eller flere av fagene norsk med begynneropplæring i lesing og skriving, engelsk, naturfag, kroppsøving eller matematikk.

Skolen vil legge stor vekt på personlig egnethet hos de som ansettes, da skolen trenger et helhetlig team som skal være rundt eleven. Det vil være stort fokus på samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Arbeidserfaring fra undervisning av elever med generelle lærevansker, elever med behov for utvikling av sosial kompetanse, atferdsvansker, autisme og andre sammensatte vansker vil ha betydning. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen.

Stillingene vil høre til utdanningsprogrammet Service og samferdsel, men vil være organisert som et eget tilbud.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Politiattest vil bli etterspurt hos de som tilbys stilling.

For nærmere informasjon kontakt utdanningsleder Ådel Tvete tlf. 90 16 08 09 eller fagleder Brit Haabeth tlf. 91 19 35 21.

Søknadsfrist

26.mars 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2465

Om virksomheten

Informasjon om skolen

Kontakt

Ådel Synnøve Tvete
E-post
Telefon 69 36 65 66
Mobil 901 60 809
Brit Haabeth
E-post
Telefon 69 36 65 65
Mobil 911 93 521