Undervisningsstilling på musikk/dans/drama

Askim videregående skole har ledig undervisningsstilling i 50% på musikk/dans/drama.

Arbeidssted

Askim videregående skole.

Type ansettelse

Fast stilling i inntil 50% som allsidig pianist med hovedvekt på jazz, pop, rock.

Mer om stillingen

Vårt behov er akkompagnatør, lærer i samspill, instrumental opplæring individuelt og i grupper. Tiltredelse så snart som mulig.

Vi søker deg som:

 • har faglig og pedagogisk utdanning innenfor fagområdet
 • har god relasjonskompetanse
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med elever, kollegaer og ledelse
 • er en god rollemodell
 • er kreativ, initiativrik og løsningsorientert
 • er selvstendig, kreativ og har vilje til å jobbe i team
 • har idèer til måter å undervise på i et tverrfaglig perspektiv
 • er fleksibel til å delta på og ta ansvar for arrangementer i skolens regi
 • er fleksibel til å være tilstede på fagdager
 • har god metodisk erfaring på piano og i samspill
 • har erfaring fra undervisning i videregående skole, evt. høyskole

I tillegg vil vi prioritere søkere med god kompetanse innenfor klasseledelse, bruk av digitale verktøy og vurdering. Det forventes at man bidrar til skolens mål om fullført og bestått, og deltar i det faglige, pedagogiske og sosiale fellesskapet. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan utgå ved endringer i stillingsbehovet.

For nærmere opplysninger kontakt utdanningsleder Hildegunn Hoff Sagli, hilgud@ostfoldfk.no Tlf: 69 81 63 26 / 958 20 512.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Søknadsfrist

7.august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2592

Om virksomheten

Askim vgs er en fremoverlent skole med over 1000 flotte elever og 200 dyktige ansatte. Skolen tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og etterstreber et høyt faglig nivå. Vi legger vekt på lærersamarbeid, tydelig klasseledelse og gode læringsarenaer der elevene stimuleres til aktiv deltakelse. Skolen har et stabilt personale og et svært godt arbeidsmiljø. Våre kjerneverdier er Kunnskap, Læringsglede, Ansvarlighet, Respekt og Engasjement, og vårt mål er å gjøre dagens unge KLARE til å møte fremtidens utfordringer – både faglig og sosialt.

 

Kontakt

Hildegunn Hoff Sagli
E-post
Telefon 69 81 63 26
Mobil 958 20 512