Undervisningsstilling innen teknikk og industriell produksjon

Borg videregående skole har ledig en undervisningsstilling i teknikk og industriell produksjon (TIP) - kjøretøy -  inntil 100% fast stilling.

Arbeidssted

Borg videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Borg videregående skole søker faglærer i kjøretøy innenfor programområdet Teknikk og Industriell Produksjon. Faglærer skal primært undervise Vg2-elever og lærlinger .Det vil være en fordel med undervisningserfaring og bred kompetanse i fagområdet, gjerne med vekt på Tunge Kjøretøy.

Den vi søker må ha relevant fagbrev innenfor kjøretøyområdet, gjerne Tunge Kjøretøy. Søker må i tillegg ha utdanning på Teknisk fagskole/høyskole nivå og Praktisk Pedagogisk Utdanning, alternativt yrkesfaglærerutdanning.

Personlig egnethet vektlegges høyt for skolens lærerstillinger. Vi ønsker en medarbeider som vektlegger klasseledelse og vurdering , som samarbeider godt med elever og kolleger, og som ser på livslang læring og endring som forutsetninger i sitt arbeid. Gode IKT -kunnskaper er en forutsetning da vi bruker IT-verktøy i undervisningen. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder Terje Gulla, telefon 91707610.

Tiltredelse 1. august 2019

Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK. Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Kopi av attester og vitnemål sendes: Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes med ”søknad på stilling”. Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist

2.juni 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2553

Om virksomheten

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 650 elevplasser og ca. 155 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no

Kontakt

Terje Mikal Gulla
E-post
Telefon 69 97 31 89
Mobil 917 07 610