Undervisningsstilling innen teknikk og idustriell produksjon

Halden videregående skole søker etter en dyktig og engasjert pedagog i en 40 % vikarstilling innen teknikk og industriell produksjon ved vår avdeling i Halden fengsel. Vikariatet varer frem til 31.07.19. Tiltredelse 01.01.19 eller etter avtale.

Arbeidssted

Halden videregående skole.

Type ansettelse

40% vikarstilling.

Mer om stillingen

Vi søker deg som vil jobbe for å oppnå en målrettet, relevant og meningsfull opplæring for innsatte i fengsel. Evnen til å sette elevens læring og resultater i sentrum og arbeide i samsvar med skolens mål og verdinormer er avgjørende suksesskriterier.

Det stilles krav til mekanisk fagbrev, gjerne innen industrimekanikerfaget eller sveisefaget. Relevant undervisnings- og arbeidserfaring vil vektlegges.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende betydning.

Skolen vil i tillegg vektlegge følgende kompetanser:

  • Praktisk tilnærming til læring
  • Evne til å skape engasjement og et godt læringsmiljø for elevene
  • Jobber strukturert, men kan også utvise fleksibilitet i hverdagen
  • God evne til å sette seg inn i, og formidle bruk av, nødvendige dataverktøy
  • Vilje og evne til samarbeid og kommunikasjon med kollegaer

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Ingrid Cathrine Sjøholt på tlf. 69214615/ 94981212.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.

Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist

19.desember 2018

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2423

Om virksomheten

Halden videregående skole er en virksomhet i Østfold Fylkeskommune med 1200 elever og 270 ansatte og dekker Haldenregionens utdanningsbehov innen yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram. Halden videregående skole har visjonen ”Kulturbærer og grensesprenger” og legger særlig vekt på verdiene: raushet, respekt og resultater. Skolen ønsker å sette eleven i sentrum med tett elevoppfølging og god klasseledelse. Halden videregående skole har også ansvaret for opplæringen i Halden fengsel som er landets nyeste og mest moderne fengsel.

Kontakt

Ingrid Cathrine Sjøholt
E-post
Mobil 949 81 212