Undervisningsstilling innen helse og oppvekst

Malakoff videregående skole har ledig undervisningsstilling innen Helse- og Oppvekstfag

Arbeidssted

Malakoff videregående skole

Type ansettelse

Ledig undervisningsstilling ved Malakoff videregående skole: Ca 27% undervisningsstilling, vikariat, innenfor utdanningsprogram Helse- og Oppvekstfag fra 1.januar 2020 med undervisning på programområde ambulansefag.

Mer om stillingen

Vil du være med å skape et skolemiljø bygget på mestring, miljø og mangfold?

Søkere må ha akuttmedisinsk og prehospital erfaring. Den som tilsettes må ha godkjent pedagogisk utdanning. Personlig egnethet blir vektlagt.

Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, differensiering og tilpasset opplæring. Malakoff vgs er en digital skole og legger vekt på pedagogisk bruk av IKT. Gode IKT-kunnskaper, samarbeidsevne/vilje, evne til pedagogisk nytenkning og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Kristin Eksaa Pettersen mobilnr: 908 45 361 eller fagleder Torill Ekelund mobilnr: 900 25 795.

Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest. Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. CV og attester medbringes til eventuelt intervju. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn

Søknadsfrist

25. oktober 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2623

Om virksomheten

Malakoff videregående skole er en kombinert skole med ca 1000 elevplasser, 180 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca. 105 mill. Skolen har opplæringstilbud innenfor 5 utdanningsprogram; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk. Skolen er fokusskole og miljøfyrtårnbedrift. Malakoff vgs arbeider for å skape høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever.

Kontakt

Kristin Eksaa Pettersen
E-post
Telefon 69 24 22 08
Mobil 908 45 361
Torill Elisabeth Ekelund
E-post
Telefon 69 24 22 73
Mobil 900 25 795