Undervisningsstilling innen engelsk, samfunnsfag og historie

Glemmen videregående skole søker en utviklings- og samarbeidsorientert lærer til undervisning i engelsk, samfunnsfag og historie. Stillingen er knyttet til både avdeling Lillebekk og hovedskolen, inntil 90% vikariat knyttet til skoleåret 2019/2020.

Arbeidssted

Glemmen videregående skole

Type ansettelse

90 % vikariat

Mer om stillingen

Den som tilsettes må ha undervisningskompetanse i ett eller flere av fagene samt PPU. Det er ønskelig med 90 stp eller høyere i minimum ett av undervisningsfagene.
Personlige egenskaper vektlegges vesentlig. Samarbeidsevne/ vilje, evne til pedagogisk nytenkning og gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.


For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte utdanningsleder for Påbygg, Christiane Skahjem tlf. 473 33 218, eller Utdanningsleder Lillebekk, Kari Bentdal, tlf. 950 58 890.

Tiltredelse: snarest
Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.
 

Søknadsfrist

25. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2601

Om virksomheten

Les mer om Glemmen videregående skole på våre hjemmesider:
www.glemmen.vgs.no eller Facebook-sider:
www.facebook.com/glemmenvgs
 

Kontakt

Christiane Sofie Skahjem
E-post
Telefon 69 95 56 18
Mobil 473 33 218
Kari Bentdal
E-post
Mobil 950 58 890