Undervisningsstilling innen engelsk og spansk

Malakoff videregående skole har ledig undervisningsstilling innen fagene engelsk og spansk. Inntil 100% vikariat.

Arbeidssted

Malakoff videregående skole

Type ansettelse

Inntil 100 % vikariat

Mer om stillingen

Har du lyst til å være med og skape et skolemiljø bygget på mestring, miljø og mangfold?
Ledig stilling ved Malakoff videregående skole: Inntil 100 % undervisningsstilling innen fagene engelsk og spansk, vikariat fra 4.3.19 til 22.5.20 – ID 2431.

Den som tilsettes må ha undervisningskompetanse i fagene over.
Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, vurdering, differensiering og tilpasset opplæring.

Malakoff vgs er en digital skole og jobber mye med pedagogisk bruk av IKT.
Gode IKT-kunnskaper, samarbeidsevne/vilje, evne til pedagogisk nytenkning og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Sølve Tegner Stenmark tlf. 69 24 22 00, mobil 950 43483 eller fagleder Hanne Viken mobil: 930 51351

Søknadsfrist: 2 februar 2019
Lønn fastsettes etter avtale.
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. CV og attester medbringes til eventuelt intervju. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

2. februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2431

Om virksomheten

Malakoff videregående skole er en kombinert skole med ca 1000 elevplasser, 180 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca. 105 mill. Skolen har opplæringstilbud innenfor 5 utdanningsprogram; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk. Skolen er fokusskole og miljøfyrtårnbedrift. Malakoff vgs arbeider for å skape høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever.

Kontakt

Sølve Marie Tegner Stenmark
Utdanningsleder
E-post
Telefon 69 24 22 29
Mobil 950 43 483
Hanne Merethe Viken
E-post
Telefon 69 24 22 26
Mobil 930 51 351