Undervisningsstilling innen elektro

Malakoff videregående skole har ledig 40% undervisningsstilling innen elektro, data og elektronikk.

Arbeidssted

Malakoff videregående skole

Type ansettelse

Ledig stilling ved Malakoff videregående skole: 40 % undervisningsstilling innen elektro, Data og elektronikk, vikariat, 2.gangs utlysning.

Mer om stillingen

Har du lyst til å være med og skape et skolemiljø bygget på mestring, miljø og mangfold? 

Den som tilsettes må ha undervisningskompetanse i faget, samt godkjent pedagogisk utdanning.

Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, vurdering og tilpasset opplæring. Malakoff vgs er en digital skole og jobber mye med pedagogisk bruk av IKT. Gode IKT-kunnskaper, samarbeidsevne/vilje, evne til pedagogisk nytenkning, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Kristin Pettersen tlf. 69 24 22 08, mobil 908 45 361 eller fagleder Irene Tøien mobil: 480 58 746.

Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest. Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. CV og attester medbringes til eventuelt intervju. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

25. oktober 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2602

Om virksomheten

Malakoff videregående skole er en kombinert skole med ca. 1000 elevplasser, 180 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca. 105 mill. Skolen har opplæringstilbud innenfor 5 utdanningsprogram; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk. Skolen er fokusskole og miljøfyrtårnbedrift. Malakoff vgs arbeider for å skape høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever.

Kontakt

Kristin Eksaa Pettersen
E-post
Telefon 69 24 22 08
Mobil 908 45 361
Irene Tøien
E-post
Telefon 69 24 22 37
Mobil 480 58 746