Undervisningsstilling innen elektro.

Fagskolen i Østfold har ledig undervisningsstilling/faglærer innen elektro, med vekt på kompetanse innen bygnings/industriell automasjon, styringsteknikk og EKOM.

Arbeidssted

Fagskolen i Østfold

Type ansettelse

100 % fast stilling

Mer om stillingen

Du vil få være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter med generelt god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger.
Du får bidra med undervisning og veiledning, samt være delaktig i planlegging av studentenes og egen hverdag innenfor rammer gitt av lovverk og eier, Østfold Fylkeskommune.
Du vil bli en del av et lærerkollegia i et utviklende fagmiljø.


Vi ønsker oss ny kollega med følgende kompetanse:

  •  Master / Bachelor (sivilingeniør / ingeniør), el/elkraft
  • Pedagogisk utdanning (PPU) er en fordel men ingen betingelse
  • Ønske om praksisnært og profesjonsrettet undervisning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysning om stillingen, ta kontakt med utdanningsleder, elkraft, Ole Kristian Thoresen, tlf.: 924 22 092. Vi ber søkere om å benytte fylkets standardiserte elektroniske søknadsskjema merket med
Elektro: ID 2450
Kopi av attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.
Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.
Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder.
Søknadsfrist: 24.02.2019


Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
Lønn etter avtale.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid.

Søknadsfrist

24. februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2450

Om virksomheten

Fagskolen i Østfold er lokalisert på Værste-området, sentralt i Fredrikstad. Midt i et yrende og voksende bransje- og utdanningsmiljø hvor Fagskolen, sammen med Høgskolen i Østfold, er sentralt plassert blant bl.a. flere ledende konsulent-/rådgivende ingeniørselskap.
Fagskolen er en tertiærutdanning på lik linje med høyskoler og universiteter, altså etter videregående skole. Skolen utdanner mellomledere og Fagskolen i Østfold tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, BIM, elektro (elkraft), TIP (maskinteknikk), kjemi (prosessteknikk og matteknikk) og ulike helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold tilbyr også kurs og opplæring for næringslivet på oppdrag.

Kontakt

Ole Kristian Thoresen
E-post
Telefon 69 38 13 34
Mobil 924 22 092