Undervisningsstilling innen BIM

Fagskolen i Østfold har behov for å knytte til oss en lærerressurs innen fagfeltet BIM for skoleåret 2019/2020. Hovedarbeidsoppgaven er undervisning i BIM, konstruksjon / installasjon, med tilhørende for- og etterarbeid, samt å bidra i utviklingsarbeid av nytt studietilbud innen BIM-anlegg. Arbeidsomfanget er beregnet til 100 %.

Arbeidssted

Fagskolen i Østfold, Fredrikstad

Type ansettelse

100% vikariat.

Mer om stillingen

Hovedarbeidsoppgaven er undervisning i BIM, konstruksjon / installasjon, med tilhørende for- og etterarbeid, samt å bidra i utviklingsarbeid av nytt studietilbud innen BIM-anlegg. Arbeidsomfanget er beregnet til 100%.

 Kanskje bor det en lærer i deg? Hvorfor ikke benytte anledningen til å prøve?

 Det vi ønsker oss er:

  • En engasjert person med minimum fagskoleutdanning innen bygg og anlegg og/eller BIM.
  • Relevant praksis fra fagfeltet BIM konstruksjon / BIM installasjon / BIM anlegg.
  • Pedagogisk utdannelse (PPU) eller tilsvarende kan være en fordel, men er ingen betingelse.
  • Et ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Gode samarbeidsevner.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Avtale inngås på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, og i de lokaler Fagskolen disponerer.

For nærmere opplysning om stillingen, ta kontakt med utdanningsleder Heidi Gamlesanne, tlf.: 954 02 667.

Kopi av attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.
Avtale forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Søknadsfrist

15. november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2566

Om virksomheten

Fagskolen i Østfold eies av Østfold Fylkeskommune og er en tertiærutdanning på lik linje med høyskoler og universiteter, altså et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Østfold, teknisk, tilbyr utdanning innen bygg, BIM, elkraft, maskinteknikk, prosessteknikk og mat-teknikk. Fagskolen i Østfold tilbyr også kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag.

Kontakt

Heidi Gamlesanne
E-post
Telefon 69 38 13 31
Mobil 954 02 667