Undervisningsstilling i norsk

Halden videregående skole har ledig undervisningsstilling i norsk.

Klikk for stort bilde

Arbeidssted

Halden videregående skole.

Type ansettelse

Tilkallingsvikar.

Mer om stillingen

Har du kompetanse innen norskfaget og kunne tenke deg å undervise på videregående skole? Da er kanskje du nettopp den som vi ønsker å knytte til oss som tilkallingsvikar!

Vi søker etter personer som utover formell utdanning

  • trives med ungdom
  • har evne til å motivere elevene og skape gode relasjoner
  • har god kommunikasjons- og formidlingsevne
  • har gode samarbeidsevner
  • har godt humør
  • er fleksibel

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte fagleder Marthe Kynningsrud Aas på tlf 97 16 47 47.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler og betinges av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.

Søknad må merkes rett ID-nr.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist

20.september 2019, men søkere vil bli vurdert løpende.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2615

Om virksomheten

Halden videregående skole er en virksomhet i Østfold Fylkeskommune med 1200 elever og 270 ansatte og dekker Hal-denregionens utdanningsbehov innen yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram.

Halden videregående skole har visjonen ”Kulturbærer og grensesprenger” og legger særlig vekt på verdiene: raushet, respekt og resultater. Skolen øns-ker å sette eleven i sentrum med tett elevoppfølging og god klasseledelse.

Mer om oss finner du på www.halden.vgs.no.

Kontakt

Marthe Kathrine Kynningsrud Aas
E-post
Mobil 971 64 747