Undervisningsstilling i norsk, samfunnsfag og fellesfag

Frederik II videregående skole har behov for en vikar i norsk, samfunnsfag og/eller andre fellesfag. Det viktigste faget er norsk. Tiltredelse er ønskelig fra uke 39. Årsvikariat er frem til 31.07.2020.

Arbeidssted

Frederik II videregående skole.

Type ansettelse

100% årsvikariat.

Mer om stillingen

Det stilles krav om fullført praktisk pedagogisk utdanning.

Vi søker ansatte med et positivt elevsyn som setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum for sitt arbeid, herunder verdiene inkludering, likeverd og tilpasset opplæring. Vi søker profesjonsutøvere som ser elevenes læring og utvikling i et helhetlig perspektiv. Aktuell lærer er opptatt av felles skoleutvikling, er engasjert og ønsker å bidra aktivt i endringsprosesser. Vi søker en fleksibel lærer med gode samarbeidsevner som ønsker å jobbe i team.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Politiattest vil bli etterspurt hos de som tilbys stilling.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, knyttet opp mot riktig ID-nummer på stillingen(e) du søker.
 
Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til fagleder i norsk, Kristine Hollup tlf 989 03 605.

Søknadsfrist

20.september 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2614

Om virksomheten

Se skolens hjemmeside

Kontakt

Kristine Hollup
E-post
Mobil 989 03 605