Undervisning norsk, engelsk og samfunnsfag

Glemmen videregående skole har ledig inntil 100 % vikariat til undervisning norsk, engelsk og samfunnsfag.

Arbeidssted

Glemmen videregående skole.

Type ansettelse

100% vikariat.

Mer om stillingen

På Glemmen videregående skole er det et ledig vikariat i forbindelse med foreldrepermisjon hos en av våre lærere. Vikariatet er tilknyttet undervisning i norsk, engelsk og samfunnsfag, og har varighet fra 01.01.2020-31.07.2020.

Den som søker må ha PPU og 60 stp. i fag det skal undervises i.
God kompetanse i IKT og vurdering for læring vil bli foretrukket. Personlig egnethet og relasjonskompetanse tillegges vesentlig vekt ved tilsetting.

Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Det er gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Selma Kulaglic på tlf.: 412 65 278 eller Kirsti Weel Mahmutchehajic på tlf.: 480 32 361.

Søknadsfrist

11.desember 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2658

Om virksomheten

Les mer om Glemmen videregående skole:
www.glemmen.vgs.no
www.facebook.com/glemmenvgs

Kontakt

Selma Kulaglic
E-post
Telefon 69 10 20 36
Mobil 412 65 278
Kirsti Weel Mahmutcehajic
E-post
Mobil 480 32 361