Undervisning i realfag

Glemmen videregående skole har ledig inntil 100% svangerskapsvikariat for undervisning i realfag.

Arbeidssted

Glemmen videregående skole.

Type ansettelse

100% svangerskapsvikariat.

Mer om stillingen

På Glemmen videregående skole er det ledig svangerskapsvikariat tilknyttet undervisning i matematikk, naturfag og kjemi. Vikariatet har varighet fra 03.02.2020-31.07.2020. Den som søker må ha PPU og 60 stp. i fag det skal undervises i.

God kompetanse i IKT og vurdering for læring vil bli foretrukket. Personlig egnethet og relasjonskompetanse tillegges vesentlig vekt ved tilsetting.

Lønn fastsettes etter avtale og etter lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk. Det er gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Selma Kulaglic på tlf.: 412 65 278 eller Kirsti Weel Mahmutchehajic på tlf.: 480 32 361.

Søknadsfrist

11.desember 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2657

Om virksomheten

Les mer om Glemmen videregående skole:
www.glemmen.vgs.no
www.facebook.com/glemmenvgs

Kontakt

Selma Kulaglic
E-post
Telefon 69 10 20 36
Mobil 412 65 278
Kirsti Weel Mahmutcehajic
E-post
Mobil 480 32 361