Tilkallingsvikarer

St. Olav videregående skole søker tilkallingsvikarer til matematikk, spansk, fransk, engelsk, historie og religion.

Arbeidssted

St. Olav videregående skole, Sarpsborg

Type ansettelse

Tilkallingsvikarer

Mer om stillingen

Vi søker dyktige og engasjerte tilkallingsvikarer med undervisningskompetanse (minimum 60stp) i fagene matematikk, spansk, fransk, engelsk, historie og religion som kan stille på kort varsel. Det kan være for kortere eller lengre perioder.

Vi søker deg som er raus, faglig dyktig, og samarbeider godt med kollegaer. Det er positivt hvis du kan undervise i flere av de nevnte fagene. Søkere må kunne vise til selvstendighet og fleksibilitet, være utviklingsorientert og ha en positiv holdning til tilpasset opplæring, og tett elevoppfølging.

Gode IKT -kunnskaper er en forutsetning da skolen bruker IT-verktøy i undervisningen. 

Personlig egnethet vektlegges.

Søknadsfrist

10.desember 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2652

Om virksomheten

St. Olav videregående skole er en skole midt i Sarpsborg sentrum der det jobber 120 engasjerte ansatte for å gi mer enn 850 elever et best mulig læringsmiljø. Våre felles verdier er samhold, engasjement og kompetanse. I nær fremtid skal det bygges nytt læringsbygg så vi er i spennende utviklingsprosess som du kan være med å påvirke.

Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Kontakt

Caroline Ek Myrvang
E-post
Mobil 907 27 179