Tilkallingsvikarer

Frederik II videregående skole har behov for tilkallingsvikarer i flere fag, men særskilt innenfor fagene tysk, norsk og religion.

Arbeidssted

Frederik II videregående skole.

Type ansettelse

Tilkallingsvikarer

Mer om stillingen

Frederik II videregående skole har behov for tilkallingsvikarer i flere fag, men særskilt innen fagene tysk, nors og religion.

Det er en fordel med påbegynt eller fullført praktisk pedagogisk utdanning (PPU), men ikke et krav. 

Vi søker lærere med et positivt elevsyn som setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum for sitt arbeid, herunder verdiene inkludering, likeverd og tilpasset opplæring. Vi søker profesjonsutøvere som ser elevenes læring og utvikling i et helhetlig perspektiv. Vi søker fleksible lærere med gode samarbeidsevner som ønsker å jobbe i team.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Politiattest vil bli etterspurt hos de som tilbys stilling.
 
Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, knyttet opp mot riktig ID-nummer på stillingen du søker.

Mer informasjon om stillingene kan du få ved å henvende deg til

  • Jorun Héron-Kummen (fagleder i språk) - mobil: 989 03 559 / epost: jorunh@ostfoldfk.no
  • Halvor Dahlberg (fagleder i økonomi- og samfunnsfag) – mobil: 466 95 616 / epost: haldah1@ostfoldfk.no

Søknadsfrist

27.februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2456

Om virksomheten

Se skolens hjemmeside: https://frederikii.vgs.no/

Kontakt

Jorun Héron-Kummen
E-post
Mobil 989 03 559
Halvor Dahlberg
E-post
Telefon 989 03 554
Mobil 466 95 616