Tilkallingsvikarer

Malakoff videregående skole ønsker å knytte til seg tilkallingsvikarer innenfor fagene norsk, engelsk, ulike samfunnsfag, spansk, tysk og fransk.

Arbeidssted

Malakoff videregående skole.

Type ansettelse

Tilkallingsvikarer.

Mer om stillingen

Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, vurdering, differensiering og tilpasset opplæring. Malakoff vgs er en digital skole og jobber mye med pedagogisk bruk av IKT. Gode IKT-kunnskaper, samarbeidsevne/vilje, evne til pedagogisk nytenkning og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Sølve T Stenmark, tlf. 950 43 483.

CV og attester medbringes til eventuelt intervju. Lønn fastsettes etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

5.januar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2422

Om virksomheten

Malakoff videregående skole er en kombinert skole med ca 1000 elevplasser, 175 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca. 105 mill. Skolen har opplæringstilbud innenfor 5 utdanningsprogram; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk. Skolen er fokusskole, helsefremmende skole og miljøfyrtårnbedrift. Malakoff vgs arbeider for å skape høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever.

Kontakt

Sølve Marie Tegner Stenmark
Utdanningsleder
E-post
Telefon 69 24 22 29
Mobil 950 43 483