Tannpleievikariat

Fredrikstad tannklinikk søker tannpleier til et 100 % vikariat.

Arbeidssted

Fredrikstad tannklinikk

Type ansettelse

100 % vikariat

Mer om stillingen

Vi søker tannpleier til et 100 % vikariat på Fredrikstad tannklinikk. Stillingen er ledig fra 1.september 2019.
Vi søker medarbeider med gode samarbeidsevner og som fungerer godt i team. Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til klinikksjef Anneli Skoog, mobiltelefon 40 46 05 21.
Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema som ligger på fylkeskommunens hjemmeside: www.ostfoldfk.no.

Attester, vitnemål og autorisasjonspapirer må fremlegges ved eventuelt intervju. Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider.

Søknadsfrist 1. juli 2019. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn

Søknadsfrist

1. juli 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2578

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 11 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 11 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått skriftlige samarbeidsavtaler med aktører innen helse og velferd

Kontakt

Anneli Veronica Skoog
E-post
Telefon 69 11 77 30
Mobil 404 60 521