Tannlegevikariat

Fredrikstad tannklinikk har ledig tannklinikkvikariat.

Arbeidssted

Fredrikstad tannklinikk

Type ansettelse

100 % vikariat

Mer om stillingen

Klinikken er tiltalende og moderne utstyrt, har godt gjennomarbeidet klientell og et godt faglig miljø med hyggelige kolleger.

Vi ønsker medarbeider som er motivert for å arbeide med å styrke tannhelsearbeidet for de pasientene som trenger det mest, samt å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid for våre pasienter uansett alder, direkte og i samhandling med andre.

Personlig egnethet som gode samarbeidsevner og holdninger i tillegg til faglig og sosial kompetanse er helt avgjørende.

Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk.
Lønn etter avtale.
Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og avtaleverk.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til klinikksjef Anneli Skoog, mobiltelefon 40 46 05 21.

Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema som ligger på fylkeskommunens hjemmeside: www.ostfoldfk.no Merk søknaden med ID 2579 Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider.

Søknadsfrist 2.juli 2019.

Søkerne vil få tilsendt brev om at søknad er mottatt når søkefristen er utløpt og når stillingen er besatt. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

2. juli 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2579

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 11 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 11 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått samarbeidsavtaler med andre aktører innen helse og velferd.

Kontakt

Anneli Veronica Skoog
E-post
Telefon 69 11 77 30
Mobil 404 60 521