Tannlegevikariat

Mysen tannklinikk har et ledig tannlegevikariat fra april/mai 2019.

Arbeidssted

Mysen tannklinikk.

Type ansettelse

100% vikariat.

Mer om stillingen

Vi ønsker medarbeider som er motivert for å arbeide med å styrke tannhelsearbeidet for de pasientene som trenger det mest, samt å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid for våre pasienter uansett alder, direkte og i samhandling med andre.

Personlig egnethet som gode samarbeidsevner og holdninger i tillegg til faglig og sosial kompetanse er helt avgjørende.

Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale.

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og avtaleverk.

Opplysninger om vikariatet fås ved henvendelse til klinikksjef Afshan Mirzaei, mobiltelefon 47 26 10 76.

Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

8.februar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2436

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 9 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 9 til 6 klinikker innen 2023.

Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått samarbeidsavtaler med andre aktører innen helse og velferd.

Kontakt

Afshan Mirzaei
E-post
Telefon 69 11 77 88
Mobil 472 61 076