Tannlegespesialister

Den kliniske aktiviteten ved TkØ er økende, og vi søker derfor etter tannlegespesialister i 20-80 % stillingsstørrelser innen fagfeltene: - oral kirurgi og oral medisin - endodonti - protetikk.

Arbeidssted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Type ansettelse

20-80 % stillingsstørrelser

Mer om stillingen

Søkere må ha godkjent spesialistutdanning i tillegg til klinisk erfaring.

Stillingen innebærer pasientbehandling, deltagelse i behandlingsplanlegging i tverrfaglige team, veiledning kvalitetsutvikling eventuelt deltakelse i forskning.

Søkere må ha gode samarbeidsegenskaper, ta initiativ og være pådrivere i utviklingen av TkØ. Det forutsettes gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Kontaktperson for stillingen: Jon Sudbø, klinikksjef TkØ: tlf 92416375 eller jonsu@ostfoldfk.no Hilde Vogt Toven, direktør TkØ: tlf 93293446 eller hildevt@ostfoldfk.no

Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema som finnes på fylkeskommunes hjemmeside; www.ostfoldfk.no Merk søknaden med ID 2582 

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer.

Søknadsfrist

12. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2582

Om virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark, og Østfold. Det er i dag 43 ansatte ved senteret. Senteret er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning samt kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Fra 1.1.2020 vil TkØ være tilknyttet den nye region Viken (det nåværende Østfold, Akershus, og Buskerud), og også ha et samarbeid med region Innlandet (det nåværende Hedmark og Oppland). Mer om TkØ se www.tkost.no

Kontakt

Jon Sudbø
E-post
Telefon 23 69 39 30
Mobil 924 16 375
Hilde Vogt Toven
E-post
Telefon 23 69 39 21
Mobil 932 93 446