Tannhelsesekretær

Fredrikstad tannklinikk søker vi tannhelsesekretær i 100 % fast stilling.

Arbeidssted

Fredrikstad tannklinikk.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:
Foruten autorisasjon som tannhelsesekretær er gode samarbeidsegenskaper, tjenestevillighet, positivitet og evne til å tåle travle dager meget viktig. En del resepsjonsarbeid må påregnes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til klinikksjef Anneli Skoog, mobiltelefon: 40 46 05 21.

Søknadsfrist: 17. desember 2018.

Vi viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

17.desember 2018

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2420

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 11 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres til 6 klinikker innen 2023.

Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål er tannhelsetjenesten avhengig av et nært samarbeid med andre aktører innen helse og velferd. Det er inngått skriftlige samarbeidsavtaler med ulike kommunale tjenesteytere innen helse og velferd.

Kontakt

Anneli Veronica Skoog
E-post
Telefon 69 11 77 30
Mobil 404 60 521