Stipendiat

Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal benytte data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4-studien. Prosjektet vil kartlegge tannstatus, karies- og behandlingserfaring blant voksne samt identifisere risikofaktorer som er knyttet til tannhelse i de forskjellige aldersgruppene. Resultater fra prosjektet vil bringe ny kunnskap om tannhelsen blant voksne i Norge og vil være viktige for planlegging og beslutninger med hensyn til fremtidens tannhelsetjenester, -utdanning og -politikk.

Arbeidssted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst , Oslo

Type ansettelse

100% prosjektstilling - 3 år

Mer om stillingen

 Arbeidet til stipendiaten vil hovedsakelig være knyttet til forskning og publisering av vitenskapelige artikler. I tillegg skal vedkommende følge doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo. Stipendiaten vil ha arbeidsplass ved TkØ og samarbeide med forskere som er tilknyttet prosjektet. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år i 100% stilling. Den som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Majorstuen, Oslo.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet innen odontologi, minimum master eller  tilsvarende (tannlege eller tannpleier)
 • Erfaring med dataanalyse og kjennskap til forskningsmetoder vil bli vektlagt
 • Søkere må ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet
 • Nøyaktighet og god evne til å arbeide strukturert
 • Fleksibilitet og gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • Interesse og motivasjon
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Interessant stilling i et ungt og aktivt forskningsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksible arbeidstidsordninger   
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist

12.desember 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2653

Om virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØs kjerneoppgaver er forskning, spesialistbehandling, fagutvikling og kompetanseheving. Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret.

Kontakt

Rasa Skudutyte-Rysstad
E-post
Telefon 23 69 39 26
Vibeke Ansteinsson
E-post
Telefon 23 69 39 25
Mobil 934 97 026