Psykolog

PPTvgo i Østfold har ledig en 100% fast stilling som psykolog med kontorplassering i Indre Østfold, Askim (2. gangs utlysning).

Arbeidssted

PPTvgo Indre Østold, kontorplassering Askim.

Type ansettelse

 100% fast stilling.

Mer om stillingen

Vi søker en fagperson som er motivert for å jobbe i en organisasjon i endring og utvikling. Videregående opplæring er i endring og PPTvgo er en sentral samarbeidspartner når det gjelder kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. Vår virksomhet står overfor spennende prosesser når Østfold i sammen med Akershus og Buskerud skal etablere nye Viken fylkeskommune i 2020.

Kvalifikasjonskrav:

Embetseksamen i Psykologi, Cand.psychol. Fagpersoner med annen relevant psykologfaglig bakgrunn på masternivå vil også bli vurdert.  Vi ønsker en søker som har erfaring med ungdommer som befinner seg i målgruppen til PPT for videregående opplæring.

Vi vil vektlegge:

Vi søker en psykolog eller pedagog som jobber selvstendig og strukturert, med innovasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Det legges spesiell vekt på gode samarbeidsevner og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Den som ansettes må kunne bidra positivt i en omstilling av tjenesten med blant annet et økt fokus på systemrettet arbeid. Personlig egnethet med tanke på ovennevnte tillegges stor vekt, og den som ansettes må bidra til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Prioritert fokus:

 • Samtaler/arbeid med enkeltelever og grupper
 • Utredning og sakkyndighetsarbeid
 • Veiledning av lærere og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre faginstanser (både på kommunalt nivå og med andre kompetanseenheter)
 • Aktiv deltakelse i utviklingsarbeid innenfor videregående opplæring og fagopplæring
 • Drive kursvirksomhet og kompetanseheving ut mot skolene
 • Lede prosjektrettet arbeid

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver innen et spennende og utfordrende fagfelt
 • Et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
 • Medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT
 • Deltakelse i prosjektarbeid/samarbeid med andre aktører i fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser.

Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune.

Vitnemål og attester tas med til intervju.

Kontaktpersoner:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til teamleder for PPTvgo i Indre Østfold, Mari-Ann Halum, tlf. 69 11 78 60 eller 971 62 601 eller virksomhetsleder for PPT/OT Rita Magnussen Helvik tlf. 905 25 155.

Søknadsfrist

25.oktober 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2619

Om virksomheten

PP-tjenesten er regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim.  Tjenesten har 21 fagstillinger + leder og betjener 11 offentlige videregående skoler, ca 1.600 lærlinger, samt barn og unge som er plassert i institusjoner hvor fylkeskommunen har opplæringsansvaret. Tjenesten har kontorfellesskap og samarbeider med den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten.

Om Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommunen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontakt

Mari-Ann Halum
E-post
Telefon 69 11 78 60
Mobil 971 62 601
Rita Kristin Magnussen Helvik
E-post
Telefon 69 11 73 35
Mobil 905 25 155