Psykolog - vikariat

PP-tjenesten søker fagpersoner som er motivert for å jobbe i en organisasjon i endring og utvikling. Videregående opplæring er i endring og PPTvgo er en sentral samarbeidspartner når det gjelder kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. Vår virksomhet står overfor spennende prosesser når Østfold i sammen med Akershus og Buskerud skal etablere nye Viken fylkeskommune i 2020.

Arbeidssted

Fredrikstad og Nedre Glomma regionen.

Type ansettelse

100% vikariat.

Mer om stillingen

En av våre psykologer i PPT skal ut i permisjon denne høsten, og følgelig har vi ledig et vikariat i 100% som vil strekke seg over 2 år. Stillingen er kontorplassert i Fredrikstad og skal dekke Nedre Glomma regionen.

Kvalifikasjonskrav

 • Embetseksamen i psykologi, Cand.psychol. Fagpersoner med annen relevant psykologfaglig bakgrunn på masternivå vil også bli vurdert. Vi ønsker søkere som har erfaring med ungdommer som befinner seg i målgruppen til PPT for videregående opplæring.


Vi vil vektlegge
Vi søker en psykolog eller en fagperson med psykologfaglig bakgrunn som jobber selvstendig og strukturert, og som har innovasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Det legges spesiell vekt på gode samarbeidsevner og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Den som ansettes må kunne bidra positivt i en omstilling av tjenesten med blant annet økt fokus på systemrettet arbeid. Personlig egnethet med tanke på ovennevnte tillegges stor vekt. Den som ansettes må bidra til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Prioritert fokus:

 • Samtaler/arbeid med enkeltelever og grupper
 • Utredning og sakkyndighetsarbeid
 • Veiledning av lærere og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre faginstanser (både på kommunalt nivå og med andre kompetanseenheter)
 • Aktiv deltakelse i utviklingsarbeid innenfor videregående opplæring og fagopplæring
 • Drive kursvirksomhet og kompetanseheving ut mot skolene
 • Lede prosjektrettet arbeid

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver innen et spennende og utfordrende fagfelt
 • Et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
 • Medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT
 • Deltakelse i prosjektarbeid/samarbeid med andre aktører i fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Stillingene er kontorplassert i Fredrikstad (Nedre Glomma regionen). Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser.

Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune.

Vitnemål og attester tas med til intervju.

Kontaktpersoner
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd. leder for PPTvgo i region Nedre Glomma, Terje Nordhus, mobil 41 31 57 27 eller virksomhetsleder for PPT/OT Rita Magnussen Helvik, mobil 905 25 155.

Om Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommunen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jfr. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist

15. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2585

Om virksomheten

PP-tjenesten er regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim.  Tjenesten har 22 fagstillinger + leder og betjener 11 offentlige videregående skoler, ca 1.600 lærlinger, samt barn og unge som er plassert i institusjoner hvor fylkeskommunen har opplæringsansvaret. Tjenesten har kontorfellesskap og samarbeider med den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten.

Kontakt

Terje Nordhus
E-post
Mobil 413 15 727
Rita Kristin Magnussen Helvik
E-post
Telefon 69 11 73 35
Mobil 905 25 155