PhD stipendiat (tannpleier, tannlege eller psykolog)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst søk PhD stipendiat (tannpleier, tannlege eller psykolog) til forskningsprosjekt om pasientstøttet motivasjon for oral helseatferd.

Arbeidssted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Type ansettelse

Stipendiat

Mer om stillingen

PhD stipendiat (tannpleier, tannlege eller psykolog) til forskningsprosjekt om oral helseadferd hos pasienter med odontofobi TkØ og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samarbeider om et forskningsprosjekt om pasientstøttet motivasjon for oral helseatferd.

Hensikten med prosjektet er å undersøke betydningen av pasientstøtte og motivasjon for oral helseatferd, helseatferd, helse og livskvalitet blant pasienter med odontofobi.

Hos TkØ behandles bl.a. pasienter med odontofobi, gjennom TOO-prosjektet (tilrettelagt tannhelsetilbud til torturoverlevere, overgrepspasienter og pasienter med odontofobi (mer informasjon på www.tkost.no ).

TkØ har begrenset informasjon om hvordan det går med pasientene etter at de avslutter sin behandling i TOO prosjektet. Stipendiaten vil ha forskningsområde på denne pasientgruppen. Stipendiaten tilsettes hos TkØ, under forutsetning om opptak til doktorgradsprogrammet.

Opptak til doktorgradsprogrammet vil være hos Universitetet i Sørøst-Norge. Doktorgradsløpet har en varighet på 4 år, der 1 år er fordelt som pliktarbeid i perioden. De første 3 månedene av perioden vil gå med til å utarbeide en prosjektbeskrivelse for 4-års perioden i samarbeid med veileder(e). Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes.

USN har hovedveiledere og TkØ biveileder. For opptak må søkeren ha en 5-årig høyere gradsutdannelse (mastergrad) med vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre. Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Opptak til PhD-utdanningen formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom PhD-kandidat, veileder(e) og USN.

Arbeidsgiver og arbeidssted vil være TkØ. Det må påregnes oppmøte og deltakelse med pålagte fag/oppgaver hos USN.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat med førsteamanuensis Anne Elisabeth Münster Halvari som er prosjektleder og hovedveileder. Tiltredelse: 1. oktober 2019. Kontaktperson for stillingen Anne Halvari, førsteamanuensis ved USN, Anne.Halvari@usn.no, mobil: 41508413. Vibeke Ansteinsson forskningsleder ved TkØ, vibekean@ostfoldfk.no, mobil: 93497026

For å søke på stillingen må du bruke elektroniske søknadsskjema, som du finner på nettsiden til Østfold fylkeskommune www.ostfoldfk.no ID til søknadsskjema: ID 2575 Søknadsfrist: 30. august 2019 Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

30. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2575

Om virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØ har følgende kjerneoppgaver; spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

Kontakt

Vibeke Ansteinsson
E-post
Telefon 23 69 39 25
Mobil 934 97 026