OT-rådgiver i 100 % årsvikariat

En av våre OT - rådgivere skal ut i permisjon, så vi har ledig et 100% årsvikariat  med snarlig tiltredelse. Stillingen er kontorplassert i Fredrikstad.

Arbeidssted

Fredrikstad

Type ansettelse

100 % årsvikariat

Mer om stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum bachelorutdanning innenfor sosialt arbeid, gjerne med videreutdanning
 • Reell kompetanse for veiledning av ungdom i den aktuelle aldersgruppen
 • God oversikt over tiltaksapparatet som finnes for ungdom utenfor opplæring og arbeid
 • Kjennskap til videregående opplæring

Vi vil vektlegge:

 • Søkerne må være initiativrike, kunne arbeide selvstendig, ha kreative egenskaper og være tiltaksrettet og serviceinnstilt
 • Kompetanse og interesse for informasjonsarbeid, endringsarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og erfaringsbakgrunn som utfyller tjenestens samlede kompetanse vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver innen et spennende og utfordrende fagfelt
 • Et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
 • Trivelige lokaler
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse på kurs og konferanser
 • Deltakelse i prosjektarbeid/samarbeid med andre aktører i fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser.
Vitnemål og attester tas med til intervju.

Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune.

Søknadsfrist 30.08.2019

ID 2599

Kontaktpersoner:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til personal- og økonomirådgiver Monica Nøkleby, 
Tlf: 958 73 070 eller teamleder Ann-Carin Foss Nedre Glomma regionen på tlf. 69 11 78 00 eller 905 25 152.

Søknadsfrist

30. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2599

Om virksomheten

Oppfølgingstjenesten i Østfold (OT) er regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim. Tjenesten skal arbeide i forhold til ungdom som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker velger ikke å bruke retten sin. Tjenesten skal samarbeide med andre tjenester på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå som har ansvar for samme målgruppe. Tjenesten har kontorfellesskap
med den fylkeskommunale pp-tjenesten og har til sammen 12 fagstillinger.

Om Østfold fylkeskommune:
Østfold fylkeskommunen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontakt

Monica Nøkleby
Personal- og økonomirådgiver
E-post
Mobil 958 73 070
Ann-Carin Foss
E-post
Mobil 905 25 152