HR-konsulent

Halden videregående skole har ledig inntil 90% fast stilling som HR-konsulent med oppgaver innen både HR og elevadministrasjon med tiltredelse så raskt som mulig.

Arbeidssted

Halden videregående skole.

Type ansettelse

90% fast stilling.

Mer om stillingen

Vi søker en engasjert person til en spennende stilling i skolens administrasjon med kontakt både med ansatte og elever.

Arbeidsoppgaver:
HR-konsulenten er en del av skolens merkantile stab og vil blant annet ha disse oppgavene innen personal- og elevadministrasjon:

• Rekruttering av nye medarbeidere
• Oppfølging av ansatte (arbeidskontrakter, forlengelse av ansettelsesforhold, lønnsmeldinger, pensjon m.v.)
• Kompetanseberegninger og kompetanseoversikt
• Ivareta analyseoppgaver innen HR
• Utarbeide nye rutiner og implementere disse
• Foreta og evaluere endringer i stillingsplan
• Gjennomføre programfagvalg for elever
• Elevadministrative oppgaver (ex. organisere fagdager, gruppe- og fagtildelinger, dokumentasjon, elevoppdrag m.v.)
• Eksamensarbeid
• Kvalitetsarbeid
• HMS-arbeid
• Rapportere til økonomi- og personalsjef og skolens ledelse

Skolen er i stadig utvikling og det må derfor påregnes endringer i arbeidsoppgaver.

Krav til kompetanse:
Det kreves fullført minimum 2-årig relevant utdanning innen HR/økonomi/administrasjon fra universitet eller høgskole samt minimum 5 års relevant erfaring fra saksbehandling og rådgivning innen HR-arbeid.  Erfaring fra skoleverket er en fordel. Vi forutsetter imidlertid at den som ansettes setter seg inn i det som særpreger skoledrift spesielt og offentlig sektor generelt. Det vil videre kunne være en fordel med erfaring fra bruk av Visma samt erfaring fra arbeid med skoleadministrative systemer. Din evne til å være selvstendig og nøyaktig anses som viktig.

Skolen vil i tillegg legge vekt på følgende kvalifikasjoner:
• Har utpreget serviceinnstilling – ingen oppgave er for stor, ingen for liten
• Skaper gode relasjoner til elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Kommuniserer på en tillitsvekkende måte både muntlig og skriftlig
• Er fleksibel og løsningsorientert
• Er systematisk og tar ansvar
• Solid gjennomføringsevne, selv i en hektisk hverdag
• Trives med ungdom
• Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
• Gode datakunnskaper

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomi- og personalsjef Svein Harald Halvorsen på tlf 69 21 66 21.

Vi tilbyr:
• En skolekultur med stor vekt på samarbeid og utvikling
• Godt arbeidsmiljø
• Nettverk i fylkeskommunen
• Treningsfasiliteter og treningsavtale

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Et satsingsområde for Østfold fylkeskommune og Halden videregående skole er godt medarbeiderskap.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler og er av godkjent politiattest. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjemaet finner du på Østfold fylkeskommunes internettsider under stilling ledig. Søknad må merkes rett ID-nr.

Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist

27.januar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2425

Om virksomheten

Halden videregående skole er en virksomhet i Østfold Fylkeskommune med 1200 elever og 270 ansatte og dekker Haldenregionens utdanningsbehov innen yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram. Halden videregående skole har visjonen ”Kulturbærer og grensesprenger” og legger særlig vekt på verdiene raushet, respekt og resultater. Skolen ønsker å sette elevens behov i sentrum med tett elevoppfølging og god klasseledelse.

Mer om oss finner du på
www.halden.vgs.no.

Kontakt

Svein Harald Halvorsen
Økonomi- og personalsjef
E-post
Telefon 69 21 66 21
Mobil 928 85 165