Fagleder

Malakoff videregående skole har ledig stilling som fagleder for Bygg- og anleggsteknikk.

Arbeidssted

Malakoff videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Har du lyst til å være med og utdanne gode fagarbeidere innen bygg- og anleggsteknikk – i samarbeid med kompetente lærere og en engasjert bransje? Malakoff videregående skole har ledig stilling som fagleder for Bygg- og anleggsteknikk, tiltredelse så raskt som mulig (etter avtale).

I opplæringstilbudet har vi Bygg- og anleggsteknikk (Vg1), Byggteknikk (Vg2) samt Klima-, energi- og miljøteknikk (Vg2 – fører til rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, tak- og membrantekkerfaget).

Byggfaglig utdanning og kompetanse og pedagogisk utdanning er påkrevet. Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig. Stillingen er tillagt en del undervisning (p.t. 50 %), så søkeren må ha undervisningskompetanse i relevante fag.

Fagleders hovedoppgaver vil blant annet være:

  • Ivareta personalansvaret for lærere og fagarbeidere
  • Lede faglig-pedagogisk utviklingsansvar
  • Ha ansvaret for daglig drift
  • Fremme et godt samarbeid med næringslivet

Fagleder inngår i skolens ledergruppe, og jobber tett med seksjonens lærere og utdanningsleder for yrkesfagene. Det er et utstrakt samarbeid med det lokale næringslivet, og ellers med flere aktører innen fagopplæringen. Relevans i fagopplæringen og bransjekontakt er prioriterte områder, blant annet for å legge til rette for utplassering, hospitering og læreplasser. Bransjekunnskap og et godt bransjenettverk vil vektlegges.

Vi ønsker oss en fagleder som tar et helhetlig ansvar, med gode samarbeidsevner og et sterkt engasjement for å hjelpe elever i å lykkes – faglig og sosialt – gjennom det yrkesfaglige opplæringsløpet i skole og læretid.

Ved tilsetting vil det legges vekt på å få en ledergruppe som gjenspeiler mangfoldet på skolen, mht. bakgrunn, alder og kjønn, og som vil dekke den helhetlige kompetanse skolen har bruk for. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det er også nødvendig at lederen kan opparbeide seg tillit og autoritet blant elever og ansatte.

Spørsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Kristin Eksaa Pettersen, tlf. 908 45 361, eller til personalleder Liv Alette Henriksen, tlf. 901 90 837.

CV og attester medbringes i original til intervju. Lønn fastsettes etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

14.desember 2018

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2417

Om virksomheten

Malakoff videregående skole i Moss er en kombinert skole med ca. 1000 elevplasser, 180 ansatte og et årlig driftsbudsjett på 110 mill. kroner. Skolen har opplæringstilbud innenfor disse utdanningsprogrammene: Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg- og anleggsteknikk, i tillegg til at vi har klasser innenfor Påbygging til generell studiekompetanse og innføringstilbud for minoritetsspråklige i samarbeid med Moss kommune. Skolen er helsefremmende skole og fokusskole for minoritetsspråklige.

Vår visjon er «Best på mestring og miljø i et stort mangfold». Ved Malakoff videregående skole er eleven i sentrum, og vi jobber i fellesskap for at hver enkelt elev skal få utnyttet sitt potensial. Høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever er sentralt i alt vårt arbeid.

Kontakt

Kristin Eksaa Pettersen
E-post
Telefon 69 24 22 08
Liv Alette Henriksen
Personalleder
E-post
Telefon 69 24 22 13
Mobil 901 90 837