Fagleder spesialpedagogikk

Vil du være med å utvikle vår skole? St. Olav videregående skole har ledig stilling som fagleder innen spesialpedagogikk.
 

Arbeidssted

St. Olav videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

St. Olav videregående skole skal få nytt læringsbygg i nær framtid, og skolen er i en utviklingsprosess i forbindelse med dette. Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, 3 utdanningsledere og 5 fagledere, i tillegg til stabsfunksjonene. Fagleder spesialpedagogikk vil være underlagt utdanningsleder for Service og samferdsel.

Vi søker en utviklingsorientert, beslutningsdyktig og samlende leder som kan:

  • Koordiner det pedagogiske støttetilbudet, herunder tilrettelagt opplæring, spesialpedagogisk tilrettelegging, spesialundervisning og dokumentasjon.
  • Bistå i utarbeidelse av IOP-er, planer for kompetanse på lavere nivå og andre konkrete tilretteleggingstiltak, herunder kartlegging og testing av elever.
  • Utføre saksbehandling i forbindelse med sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og særskilt inntak

Vi stiller krav om:

  • formell kompetanse innenfor spesialpedagogikk samt undervisningskompetanse innenfor skolens fagtilbud
  • formell lederkompetanse
  • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
  • interesse av å arbeide med ungdom, og som setter elevens læring i sentrum
  • evne til å motivere og inspirere elever og personalet
  • gode kunnskaper i bruk av IKT og kjennskap til skoleadministrative systemer

Det ligger i dag ca 50 % undervisning i stillingen.

Fagleder har ansvar for å sikre at pedagogisk praksis er i samsvar med gjeldende styringsdokumenter og føringer, og vil få ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på tvers av skolens utdanningsprogram. Fagleder har personalansvar for lærere, og samarbeider med utdanningsleder om systematisk medarbeideroppfølging.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Arbeidsoppgavene kan endres etter behov.
Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt rektor Monica Østby tlf. 901 02 125, HR-leder Caroline Ek Myrvang tlf. 907 27 179 eller utdanningsleder service og samferdsel Jarle Eriksen tlf. 951 78 703.

Søknadsfrist

31.mars 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2464

Om virksomheten

St. Olav videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Ved St. Olav arbeider 120 engasjerte ansatte for å gi mer enn 850 elever et best mulig læringsmiljø. Vi tilbyr utdanningsprogrammene ST, SS, PB, ID samt Østfolds toppidrettslinje.

Mer informasjon om skolen

Kontakt

Monica Østby
Rektor
E-post
Telefon 69 16 24 10
Mobil 901 02 125
Caroline Ek Myrvang
E-post
Telefon 69 16 24 20
Mobil 907 27 179
Jarle Eriksen
E-post
Telefon 69 16 24 13
Mobil 951 78 703