Fagleder realfag

St. Olav videregående skole har ledig stilling som fagleder i realfag.

Arbeidssted

St. Olav videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Vil du være med å utvikle vår skole?

St. Olav videregående skole skal få nytt læringsbygg i nær framtid, og skolen er i en utviklingsprosess i forbindelse med dette. Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, 3 utdanningsledere og 5 fagledere, i tillegg til stabsfunksjonene. Vi ønsker å styrke vår ledelse med en fagleder for realfagene fra skoleåret 2019-20.

Det ligger i dag ca 50 % undervisning i stillingen.

Vi søker en utviklingsorientert, beslutningsdyktig og samlende leder med:

  • undervisningskompetanse i realfag
  • formell lederkompetanse
  • interesse av å arbeide med ungdom, og som setter elevens læring i sentrum
  • kjennskap til videregående opplæring og sentrale styringsdokumenter
  • evne til å motivere og inspirere elever og personalet
  • gode kunnskaper i bruk av IKT og kjennskap til skoleadministrative systemer

Fagleder har ansvar for å sikre at pedagogisk praksis er i samsvar med gjeldende styringsdokumenter og føringer, og vil få ansvar for å lede det faglige og pedagogiske arbeidet innenfor alle skolens realfag, på tvers av skolens utdanningsprogram. Fagleder har personalansvar for lærere, og samarbeider med utdanningsleder om systematisk medarbeideroppfølging.
 
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Arbeidsoppgavene kan endres etter behov.
Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt rektor Monica Østby tlf. 901 02 125, HR-leder Caroline Ek Myrvang tlf. 907 27 179 eller utdanningsleder studiespesialisering Oddvin Giil tlf. 958 05 548.

Søknadsfrist

31.mars 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2463

Om virksomheten

St. Olav videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Ved St. Olav arbeider 120 engasjerte ansatte for å gi mer enn 850 elever et best mulig læringsmiljø. Vi tilbyr utdanningsprogrammene ST, SS, PB, ID samt Østfolds toppidrettslinje.

Mer informasjon om skolen

Kontakt

Monica Østby
Rektor
E-post
Telefon 69 16 24 10
Mobil 901 02 125
Caroline Ek Myrvang
E-post
Telefon 69 16 24 20
Mobil 907 27 179
Oddvin Kjærand Giil
E-post
Telefon 69 16 24 12
Mobil 958 05 548