Avdelingsrektor

Østfold fylkeskommunale skole søker fra 1. august 2019 etter leder i 100% stilling som skal ha ansvar for skolens avdeling på Nabbetorp i Fredrikstad.

Arbeidssted

Østfold fylkeskommunale skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Vi søker fra 1. august 2019 etter leder (stillingskode 9954) i 100% stilling som skal ha ansvar for skolens avdeling på Nabbetorp i Fredrikstad. Avdelingen har elleve ansatte inkludert leder. Avdelingsrektor rapporterer til rektor ved ØFS og er med i skolens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

  • Daglig ledelse av avdelingen
  • Personalansvar
  • Samarbeid med involverte instanser
  • Ansvar for avdelingens driftsbudsjett

Østfold fylkeskommunale skole, avdeling Nabbetorp gir opplæring til elever fra barneverninstitusjoner i Østfold. Det gis tilbud til elever på ungdomstrinnet. I spesielle tilfeller kan også elever på barnetrinnet innsøkes. Opplæringstilbudet bygger på elevenes Individuelle opplæringsplan og gis både som teoretisk og praktisk opplæring.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
  • Pedagogisk kompetanse
  • Relevant erfaring fra arbeid med elever med sosiale og emosjonelle vansker
  • Erfaring og /eller utdanning innenfor ledelse 
  • Beslutnings- og gjennomføringsevne 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Noe undervisning må påberegnes. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Rektor Kjetil Haagensen, tlf. 92 03 79 98.

Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest og sikkerhetsklarering fra kriminalomsorgen.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet vil bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Stillingen lyses ut med forbehold om godkjenning av nye stillinger og eventuelle interne overføringer.

Søknadsfrist

26.mai 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2550

Om virksomheten

Østfold fylkeskommunale skole (ØFS) er et fylkeskommunalt grunnskoleskoletilbud. Vi tilbyr opplæring på seks egne skoleavdelinger for barn og ungdom som bor på sosiale eller medisinske institusjoner. Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale skole skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen.

Kontakt

Kjetil Haagensen
Rektor
E-post
Mobil 920 37 998