Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

Greåker videregående skole i Sarpsborg søker avdelingsleder for HO.

Arbeidssted

Greåker videregående skole.

Type ansettelse

Stillingen er for tiden tillagt 70 % ledelsesressurs, og 30% undervisning.

Mer om stillingen

Avdelingsleder sitter i skolens ledergruppe, og er leder for ansatte innenfor HO. Søkere må ha relevant erfaring fra videregående opplæring og undervisningskompetanse i fag skolen tilbyr. Vi søker deg som kan lede, koordinere og samordne utvikling av avdelingen i samarbeid med fagleder/e. Som en god leder jobber du styrkebasert for å utvikle avdelingen som læringsfellesskap.

Du tar aktivt medansvar for skolens utvikling ved å inspirere og tilrettelegge for medskaping i vårt profesjonelt lærende fellesskap. Du er engasjert og inspirerer til kollegial utveksling, refleksjon, deling av praksis, vurdering og videreutvikling. Som god leder forholder du deg til overordnede styringssignaler, involverer ansatte og handler på bakgrunn av felles mål og forventninger. Du bruker data, forskning og erfaringer for å identifisere utviklingsområder og drive frem endring.

Vi søker deg som har erfaring og kunnskap om utvikling av godt samarbeid og nettverk med eksterne partnere, og et driv internt i skolens tilpasning til denne utviklingen.

Vi ønsker søkere som:

  • tar ledelse i møtet med lærere og elever
  • brenner for og prioriterer elevenes læring og utvikling
  • fremmer skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • har blikk for ungdomskultur - har erfaring og /eller utdanning innen ledelse

Det vil bli lagt vekt på at søker er visjon-, verdi- og løsningsorientert i sin ledelse. I tillegg vil personlig egnethet og gode samarbeidsevner bli tillagt vekt ved ansettelse.

Ønsket tiltredelse er 1. august 2019.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til rektor Kristin Danielsen på tlf 69102000.

Søknadsfrist

27.januar 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2438

Om virksomheten

Greåker videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1200 elever og 180 medarbeidere. Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama med musikk, Helse og oppvekst, Bygg- og anleggsteknikk, voksenopplæring og kombinasjonsklasser. Skolen er fokusskole for minoritetsspråklige og knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Vår visjon er glede i læring. Visjonen og verdiene engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot skal være tydelig og synlig i all samhandling i skolehverdagen. Vår pedagogiske plattform fremmer elevaktiv læring og erfaringsdeling. Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og endringsvilje. Vi sier ja når vi kan og nei bare når vi må. På Greåker har vi helhetlig menneske- og læringssyn med vekt på likeverd og mangfold. Vi jobber for at læring og utvikling skjer gjennom relasjonelt samspill og tilhørighet i felleskapet, der alle føler seg trygge, inkludert, anerkjent og verdsatt.

For mer informasjon om skolen: www.greaker.vgs.no

Kontakt

Kristin Danielsen
E-post
Telefon 69 10 20 10
Mobil 926 56 466