Assisterende rektor

St. Olav videregående skole har ledig stilling som assisterende rektor fra 1.august 2019.

Arbeidssted

St. Olav videregående skole

Type ansettelse

100% fast stilling

Mer om stillingen

Vil du bli vår nye assisterende rektor?
St. Olav videregående skole skal få nytt læringsbygg i nær framtid, og skolen er i en utviklingsprosess i forbindelse med dette. Da vår nåværende assisterende rektor har fått ansvar for å koordinere byggeprosessen, og deretter skal gå av med pensjon høsten 2020, har vi behov for å styrke ledelsen med en ny assisterende rektor som bl.a kan lede skolens utviklingsarbeid fra høsten 2019.

Assisterende rektor har sammen med rektor ansvar for å følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger. Som assisterende rektor må du være engasjert i elevenes læring og læringsmiljø, og være pådriver for strategi- og utviklingsarbeid.
Hovedansvarsområdene vil være ledelse av medarbeidernes kollektive læring og utvikling og oppfølging av elevenes skolemiljø. Øvrige ansvarsområder fastsettes etter en totalvurdering av samlet kompetanse i ledergruppa.
Assisterende rektor er rektors stedfortreder på alle områder. Stillingen innebærer personalansvar, og kan tillegges 25 % undervisning.

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på høgskole og/ eller universitetsnivå 
 • lederutdanning  
 • pedagogisk kompetanse 
 • relevant ledererfaring 
 • kan vise til gode resultater som leder   
 • beslutnings- og gjennomføringsevne 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • målrettet og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.
  
Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i et nytt læringsbygg i Sarpsborg sentrum og mulighet til å påvirke en skole under utvikling
 • Givende arbeid med ungdom og verdier
 • Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale 
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
  Tilsetting og prøvetid
 • Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

 
Søke stilling
Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID2527. Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Monica Østby på tlf 901 02 125.
 

Ønsket tiltredelse: 1.8.2019, eller etter avtale.

Søknadsfrist

19. mai 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2527

Om virksomheten

St. Olav videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Ved St. Olav arbeider 120 engasjerte ansatte for å gi mer enn 850 elever et best mulig læringsmiljø. Skolens verdier er samhold, engasjement og kompetanse. Vi tilbyr utdanningsprogrammene ST, SS, PB, ID samt Østfolds toppidrettslinje.

Se våre nettsider for mer informasjon http://www.stolav.vgs.no 

Kontakt

Monica Østby
Rektor
E-post
Telefon 69 16 24 10
Mobil 901 02 125