Assisterende rektor

Er du på jakt etter en spennende lederjobb i skolen? Borg videregående skole i Sarpsborg har ledig fast stilling som assisterende rektor fra 1.august 2019.

Arbeidssted

Borg videregående skole.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Borg videregående skole består av et svært kompetent, engasjert og dyktig personale som er åpent og inkluderende. Vi søker en engasjert og utviklingsorientert leder med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Du er opptatt av å skape involverende og inkluderende prosesser mellom ledelse og ansatte.

Gjennom arbeidet ditt får du tilgang til en stor organisasjon som hele tiden er på jakt etter muligheter og utvikling – i stillingen som assisterende rektor forventes det at du aktivt bidrar for å nå dette målet.

I tråd med Østfold fylkeskommunes verdier og prinsippgrunnlag arbeider vi målrettet med å øke elevenes læringsutbytte. Skolens verdier er raus, profesjonell og kreativ. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer. Dette gjøres gjennom skolens satsingsområder som er klasseledelse og vurdering/tilpasset opplæring og med FYR og IKT som viktig verktøy i arbeidet med satsingsområdene.

Stillingen vil kunne få et hovedansvar for skolens administrative og driftsmessige områder. Stillingens ansvarsområder vil også kunne være pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid, IKT-utvikling, elev-/foreldrekontakt og annen pedagogisk og administrativt arbeid. Assisterende rektor inngår i rektors ledergruppe og er rektors stedfortreder på alle områder. Stillingen innebærer personalansvar, og kan tillegges 20 % undervisning.

Vi søker en person som:

 • Har ledererfaring, fortrinnsvis fra skole, med personalansvar
 • Har erfaring fra utviklingsarbeid og/eller driftsmessig og administrativ erfaring
 • Relevant undervisningskompetanse
 • Har god erfaring med bruk av IKT både som pedagogisk og administrativt verktøy
 • Evne til planlegging og relasjonsbygging
 • Er en god kommunikator både muntlig og skriftlig
 • Kan vise til gode og konkrete resultater fra prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi kan tilby:

 • En interessant og utfordrende lederstilling, både på strategisk og operativt nivå
 • Givende arbeid med ungdom og verdier
 • Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere
 • Stor spennvidde innenfor skolens mange ulike oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsvilkår

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Edvard Odberg på telefon 69 97 31 00 eller på mobil 900 39 957.

Ønsket tiltredelse 1. august 2019.

Tilsetting skjer i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Det kreves politiattest ved tilsetting. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder.

Søknadsfrist

31.mars 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2462

Om virksomheten

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Tekniske og allmenne fag (TAF), Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 700 elevplasser og ca. 180 ansatte, og med et årlig driftsbudsjett på ca. 100 millioner.

Mer informasjon om skolen

Kontakt

Edvard Odberg
E-post
Telefon 69 97 31 01
Mobil 900 39 957