Arealplanlegger vikariat

Samfunnsplanavdelingen ved Østfold fylkeskommune har ledig 100% vikariat som arealplanlegger fra 01.09.2019 - 01.04.2020.

Arbeidssted

Østfold fylkeskommune, samfunnsplanavdelingen.

Type ansettelse

100% vikariat stilling.

Mer om stillingen

Har du interesse og begeistring for regionalpolitikk og ønske om å utvikle samfunnet? Vi har ledig stilling for deg som har engasjement for en bærekraftig regional utvikling!

Stillingens oppgaver:

  • Behandle kommunale planer med fokus på oppfølging av regionale planer og arealstrategier
  • Behandle komplekse reguleringsplaner i spennet mellom bypakker, jernbaneutbygging, og utvikling av knutepunkt, byer og region
  • Videreutvikle samarbeidet med andre myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner
  • Kontakt og oppfølging av kommunene gjennom råd og veiledning i kommuneplanleggingen
  • Saksforberedelser til politisk behandling
  • Oppgaver etter nærmere avtale med nærmeste leder

Kompetanse:
Vi søker en person med minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå og med kompetanse fra areal- og/eller samfunnsplanlegging, og god forståelse for roller og politiske prosesser. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med regulerings- og kommuneplaner, kjennskap til KU og offentlig forvaltning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

  • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke Vikens utvikling
  • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
  • Mulighet for god faglig utvikling
  • Lønn etter avtale

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Stillingene er fram til 1.januar plassert i Samfunnsplanavdelingen ved Plan- og miljøseksjonen, I Viken vil stillingene være plassert i Rådsområde Planlegging, Avdeling for kommunale planer. Arbeidssted vil fram til etableringen av Viken, 1. januar 2020, være fylkeshuset i Sarpsborg. Viken vil på sikt ha hovedkontor i Sandvika, men det vil bli lagt til rette for fleksible løsninger og kontorarbeidsplasser også i Østfold.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til konstituert fylkesplansjef Linda Iren Karlsen Duffy, mobil 95232640, e-post linkar14@ostfoldfk.no.

Østfold fylkeskommunes elektroniske skjema skal benyttes, elektroniske søknadsskjema.

Søkes begge stillinger, må det legges inn en søknad på hver av stillingene. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Lønn etter avtale.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings – og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr, offentlighetsloven §25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

10.mai 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2532

Om virksomheten

Østfold fylkeskommune har ca. 2500 ansatte, og har som hovedoppgave å være en regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har bl.a. ansvar for videregående opplæring, tannhelse, kulturtiltak, miljøvern, kollektivtransport og fylkesveier, næringsutvikling og fylkesplanlegging. Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Kontakt

Linda Iren Karlsen Duffy
E-post
Telefon 69 11 74 52
Mobil 952 32 640