Kirkeparken videregående skole har ledige undervisningsstillinger   i  fransk, historie og norsk ca. 280 %, av dette er 180% faste stillinger og ca. 100% vikariater. 

St. Olav videregående skole har ledig stilling som assisterende rektor fra 1.august 2019.

Kirkeparken videregående skole har ledig  undervisningsvikariat  i  naturfag og matematikk ca 108%, av dette er 22,69% ved voksenopplæringstilbudet på kveldstid.

Kirkeparken videregående skole har ledig undervisningstillinger i Idrett- og kroppsøvingsfagene ca 160%, av dette er 100% vikariat til 31.12.2019.

Malakoff har ledig stilling ved Malakoff videregående skole: 91,6 % fast stilling som bibliotekar fra 1. august 2019

Malakoff videregående skole har ledig 110% undervisningsstilling som vikariat i fagene kjemi, naturfag, matematikk, samfunnsfag og geografi. Fagene i denne utlysningen kan kombineres med andre utlyste fag ved skolen

Glemmen videregående skole søker kvalitets- og utviklingsorientert fagleder som aktivt vil bidra til å videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap og kontinuerlig jobbe for at alle våre elever opplever tilpasset faglig og flerfaglig dybdelæring.

Glemmen videregående skole søker kvalitets- og utviklingsorientert leder som aktivt vil bidra til å videreutvikle et virkelighetsnært opplæringstilbud innenfor restaurant- og matfag i tett samarbeid med bransje og næringsliv. Stillingen vil også ha et særskilt ansvar for å videreutvikle de ulike kantinene som Glemmen drifter.

Kirkeparken videregående skole har ledig 20% fast undervisningsstilling i historie og samfunnsfag ved voksenopplæringstilbudet på kveldstid.

Glemmen videregående skole søker kvalitets- og utviklingsorientert fagleder som aktivt vil bidra til å videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap og kontinuerlig jobbe for at alle våre elever opplever tilpasset faglig og flerfaglig dybdelæring.