Fredrikstad tannklinikk søker tannpleier til et 100 % vikariat.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst søk PhD stipendiat (tannpleier, tannlege eller psykolog) til forskningsprosjekt om pasientstøttet motivasjon for oral helseatferd.

Askim videregående skole har ledig stilling som biblioteksleder.

Fagskolen i Østfold har behov for å knytte til oss en lærerressurs innen fagfeltet BIM for skoleåret 2019/2020.