Mysen videregående skole har ledige undervisningsstillinger innenfor matematikk og naturfag Inntil 150% vikariat med undervisningskompetanse i naturfag og matematikk, eventuelt i kombinasjon med andre realfag. Stillingene er ledige fra 01.08.2019 til 31.12.2019, med stor mulighet for forlengelse.

Mysen videregående skole har ledig 100 % fast stilling som fagleder for progromområde bygg- og anleggsteknikk.

Mysen videregående skole har ledig et 100% vikariat innenfor spesialundervisning. Vikariatet er ledig fra 01.08.2019 med varighet til 31.07.2020, men mulighet for forlengelse.

Har du lyst til å være med og skape et skolemiljø bygget på glede i læring? Greåker videregående skole har ledig inntil 50% fast stilling i kroppsøving.

Borg videregående skole har ledig inntil 65 % undervisningsstilling/årsvikariat i faget kroppsøving, skoleåret 2019/2020.

 

Samfunnsplanavdelingen ved Østfold fylkeskommune har ledig fast stilling som arealplanlegger.

Samfunnsplanavdelingen ved Østfold fylkeskommune har ledig 100% vikariat som arealplanlegger fra 01.09.2019 - 01.04.2020.

Greåker videregående skole har ledig 100 % fast stilling innen utdanningsområdet bygg og anleggsteknikk, overflateteknikk.

Greåker videregående skole ledige vikariatstillinger i inntil 200% innen utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk

Moss tannklinikk søker tannhelsesekretær til en 100 % fast stilling.