Fagskolen i Østfold har behov for å knytte til oss en lærerressurs innen fagfeltet BIM for skoleåret 2019/2020.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har fra 01.08.19 ledig inntil 50 % stilling i programfag på HO, helseservicefag. Stillingen er et vikariat for skoleåret 19-20.

Glemmen videregående skole har ledige stillinger i helse- og oppvekstfag.

St. Olav videregående skole har ledig undervisningsstilling  i norsk.

St. Olav videregående skole har ledig undervisningsstilling - 100% i geografi og naturfag.

St. Olav videregående skole har ledig undervisningsstilling - 100% vikariat i matematikk og naturfag.

St. Olav videregående skole har ledig undervisningsstilling i rettslære.

St. Olav videregående skole har ledig undervisningsstilling innen idrettsfag.

Mysen videregående skole har ledig undervisningsstilling innenfor realfag.

Mysen videregående skole har ledig faglederstilling for bygg- og anleggsteknikk.